2017-11-21 Hindu Forum Gains Support to Make Hinduism Official Religion in Belgium

Home / Activities / 2017-11-21 Hindu Forum Gains Support to Make Hinduism Official Religion in Belgium

2017-11-21 Hindu Forum Gains Support to Make Hinduism Official Religion in Belgium

Congresleider Dr. Karan Singh, een geliefde en legendarische persoonlijkheid in India

Congresleider Dr. Karan Singh, een zeer geliefde en legendarische persoonlijkheid in India Een delegatie van het Hindoe Forum van België (HFB), waaronder twee ISKCON toegewijden, heeft vorige week in Delhi, India, een ontmoeting gehad met de Koning en Koningin van België, en met heel wat invloedrijke Indiase politici. Hun doel was steun te krijgen om van het Hindoeïsme een officieel erkende godsdienst in België te maken.

De delegatie bestond uit Mahaprabhu Dasa, algemeen secretaris van de HFB en directeur van ISKCON Communications Europe; Malati Dasi, lid van de Raad van Bestuur van de HFB en vice-voorzitter van ISKCON Radhadesh; en zakenvrouw en ondersteuner Kanta Odido.

Mahaprabhu legt uit dat, hoewel alle religies de vrijheid hebben om in België te werken, er slechts zes officieel erkend zijn: Katholicisme, Protestantisme, Anglicanisme, Orthodox, Judaïsme en Islam. Binnenkort zal ook het boeddhisme worden erkend. Maar het hindoeïsme, de op twee na grootste godsdienst ter wereld, is dat – nog – niet.

In het begin van de jaren 2000 speelde ISKCON een belangrijke rol in de oprichting van het Hindoe Forum van België als een platform om alle Hindoegemeenschappen te vertegenwoordigen. Tot de forumleden behoren nu drie ISKCON tempels – Antwerpen, Brussel en Radhadesh – alsook het Bhaktivedanta College, plus hindoegroepen uit India, Sri Lanka, Nepal, Mauritius en Afghanistan. Sinds haar oprichting heeft het HFB hard gewerkt om officiële erkenning te krijgen voor het Hindoeïsme.

De afgevaardigden woonden op 8 november voor het eerst een receptie bij voor koning Filip en koningin Mathilde van België in de Belgische ambassade in Delhi.

Waarom is dit belangrijk voor ISKCON? Omdat officiële erkenning in België veel voordelen met zich meebrengt. Als het Hindoeïsme een officiële godsdienst wordt in België, zal de overheid de tempels van ISKCON financieel onderhouden en de priesters voorzien van een salaris en huisvesting. Toegewijden zullen op geloof gebaseerde cursussen kunnen geven in openbare scholen, als aalmoezenier kunnen dienen in gevangenissen, ziekenhuizen en het leger, en zendtijd krijgen op de openbare TV en radio. ISKCON-leiders zullen ook worden uitgenodigd voor regeringsfuncties op hoog niveau en zullen door de regering worden ingelicht en geraadpleegd over belangrijke kwesties en crisissen.

Hoewel het Hindoeïsme reeds aan de criteria voldoet, is het proces om zover te komen moeizaam. Het Hindoe Forum van België deed zijn verzoek in 2013, en het proces zal waarschijnlijk nog minstens vijf jaar duren.

“Er zijn veel dingen die je moet doen,” zegt Mahaprabhu. “Je moet de regering laten zien dat je opleidingsprogramma’s hebt voor je priesters, dat je een studieprogramma hebt voor scholen, en natuurlijk moet je veel politieke steun krijgen.”

Dit was de missie van de HFB-leden in Delhi – om, zoals Mahaprabhu zegt, “een beetje druk uit te oefenen op de Belgische regering om ons niet te vergeten en door te gaan met het erkenningsproces.”

De afgevaardigden woonden eerst een receptie bij voor Koning Filip en Koningin Mathilde van België op de Belgische Ambassade in Delhi op 8 november.

De koning en koningin arriveerden met hun eigen delegatie van tweehonderd Belgen, waaronder ministers, zakenlieden en academici, om akkoorden te sluiten met de Indiase regering en Indiase bedrijven.

Nu India zo’n belangrijke zakenpartner van België is, willen de Belgische politici de Indiërs graag geruststellen over de manier waarop de Hindoegemeenschap in België wordt behandeld. Dit gaf de afgevaardigden van het Hindoe Forum een goede gelegenheid om hun missie onder de aandacht te brengen en te steunen.

De afgevaardigden woonden eerst een receptie bij voor Koning Filip en Koningin Mathilde van België op de Belgische Ambassade in Delhi op 8 november.

“We hadden de gelegenheid om met de Koning en Koningin te spreken – we hadden een leuke uitwisseling – en ook met vele politici, zoals de voorzitter van de Franse gemeenschap, de voorzitter van de Vlaamse gemeenschap, en de voorzitter van Brussel,” zegt Mahaprabhu.

Als gevolg van deze gesprekken hebben de vertegenwoordigers van het HFB ook een nauwere band ontwikkeld met de kabinetschef van de Koning. “Nu we elkaar beter kennen, is de kans groot dat we in de komende maanden een ontmoeting kunnen organiseren met de Koning en de Koningin en de Hindoe leiders van België,” voegt Mahaprabhu toe.

Tijdens hun verblijf in Delhi ontmoette de HFB delegatie ook Indiase politici, waaronder Minister van Cultuur Dr. Mahesh Sharma, parlementslid en BJP leider Manoj Tirwari, en Algemeen Secretaris van de VHP Swami Vigyananand.

Ze hadden ook een ontmoeting met de bejaarde Congresleider Dr. Karan Singh, een zeer geliefde en legendarische persoonlijkheid in India, die Srila Prabhupada tweemaal in zijn huis in Delhi heeft ontvangen. Dr. Singh bood zijn steun aan door een brief te schrijven waarin hij vroeg om de erkenning van het Hindoeïsme in België.

Dit soort steun is essentieel, volgens Mahaprabhu. “Belgische politici hebben de neiging om dit op de lange baan te schuiven en te vergeten,” legt hij uit. “Maar als we er regelmatig aan kunnen herinneren dat we in contact staan met toppolitici in India, en dat ze graag geïnformeerd willen worden over de situatie in België, dan zullen de Belgische regering en politici meer betrokken zijn.”