Over ons

Home / Over ons

Het Hindoe Forum van België werd gelanceerd op 16 maart 2007 in het Jolly Hotel in Brussel. Het is ontstaan uit de inspiratie van het Hindoe Forum van Europa, dat gebaseerd is op het werkmodel van het succes van het Hindoe Forum van Groot-Brittannië.

Visie

Het Hindoeïsme is een erkende godsdienst in België. Het draagt bij tot de Belgische identiteit door op een positieve manier de diversiteit van het hedendaagse België te benadrukken en levert een actieve bijdrage op verschillende gebieden van de Belgische samenleving zoals cultuur, economie, spiritualiteit en sociale cohesie.

Missie

Het Hindoe Forum van België streeft ernaar om de verschillende Hindoe gemeenschappen en organisaties voor te stellen aan de Belgische overheid, religieuze leiders, media en het publiek door relaties op te bouwen en platformen te creëren voor een continue dialoog. Het streeft er ook naar om de migrantengemeenschappen te helpen bij hun integratie in België door te helpen met platforms in het leven te roepen voor hun spirituele en religieuze behoeften.

Waarden

 • Openheid van geest
 • Verdraagzaamheid
 • Eerlijkheid
 • Empathie
 • Gelijkwaardigheid
 • Respect
 • Dialoog

Doelstellingen

Om onze ambitieuze en belangrijke doelstellingen te bereiken, zal het Hindoe Forum van België de volgende activiteiten ondernemen:

 • Een kantoor oprichten voor een goede communicatie en secretariaatswerk.
 • Een website creëren om de overheid, de media, het publiek en ook de Hindoegemeenschap zelf te informeren over zijn activiteiten. De website zal ook algemene informatie over het hindoeïsme bevatten.
 • Een pamflet over het Hindoe Forum en een brochure over het Hindoeïsme samenstellen en op grote schaal verspreiden.
 • Dossier aanleggen met steunbetuigingen van politieke en religieuze leiders van de Hindoegemeenschap wereldwijd.- Contact opnemen met politieke en religieuze leiders in België om de activiteiten van het Hindoe Forum en de behoeftes en bezorgdheden van de Hindoe gemeenschap voor te stellen.
 • Vergaderen met leden van de gemeenschap om de activiteiten van het Forum te updaten.
 • Het voeren van overleg namens de Belgische regering met de Hindoegemeenschap.
 • Het organiseren van seminaries over Hindoe-filosofie.
 • Het ontwikkelen van een curriculum voor het onderwijzen van Hindoeïsme in Belgische scholen door overleg met Hindoe academici in India, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk, en andere landen.
 • Deelnemen aan belangrijke internationale conferenties over onderwerpen van belang.
 • Het contacteren van nieuwe kandidaten om lid te worden van het Hindoe Forum van België.
 • Het organiseren van een grote geldinzamelingsactie eenmaal per jaar.
 • Het uitbrengen van verklaringen over belangrijke onderwerpen die de Hindoe gemeenschap in België en internationaal aanbelangen.
 • Alle politieke partijen ontmoeten om het HFB en het wetsontwerp voor subsidie voor te stellen
 • Bezoeken van potentiële nieuwe leden van HFB en voormalige leden
 • Organiseren van een jaarlijks evenement om alle verenigingen samen te brengen en te interageren met het publiek/media/politici
 • Deelnemen aan het Hindoe Forum van Europa en andere organisaties in België, Europa of de wereld die onze doelstellingen, waarden ondersteunen enz.
 • Deelnemen aan belangrijke conferenties in België over onderwerpen van belang
 • Publiceren van verklaringen over belangrijke kwesties betreffende de Hindoegemeenschap, de Belgische samenleving en de internationale gemeenschap
 • In contact blijven met de Indische Ambassade, de Indische Regering, het Indische Parlement

Leden

Dit zijn de huidige leden van het Hindoe Forum van België:

Raad van bestuur

President:
Peter Scherrenburg (Purusottama Tirtha dasa)
Penningmeester:
Jeysen Rungiah
Secretaris:
Bruno Mestach (Vrindaranya Priya dasa)
Lid:
Anita De Coster (Anandini)
Lid:
Avinash Orie (Gopi Ramana dasa)

Team

Uitvoerend directeur:
Martin Gurvich (Mahaprabhu dasa)
Administratie/boekhouding: Carine Vandenhout
Website:
Dario Knez